fbpx

Λειτουργία Ιστοτόπου, Όροι Χρήσης, Πολιτική Cookies & Απορρήτου

(www.idiaitera.net)

(τελευταία ενημέρωση 9/10/2020)

 

Εισαγωγικό σημείωμα

Η χρήση και πλοήγηση στο idiaitera.net (εφεξής «ιστοσελίδα») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, των πολιτικών και των προϋποθέσεων του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Παρακαλούμε, όπως διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια/πλοήγηση/επικοινωνία σε σχέση με την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης και τις πολιτικές που διέπουν τη παρούσα ιστοσελίδα, σταματήσετε άμεσα τη πλοήγηση, τη χρήση και κάθε είδους επικοινωνία με αυτή.

 

Γενικά

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με αντικείμενο:

 1. τη προβολή υπηρεσιών καθηγητών για ιδιαίτερα μαθήματα υπό τη μορφή αγγελιών σε κατάλογο και με κριτήρια αναζήτησης και
 2. την εξεύρεση καθηγητών μέσω μηχανής αναζήτησης από ενδιαφερόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας με (προαιρετικά) κριτήρια όπως: το διδασκόμενο αντικείμενο, τη περιοχή εξυπηρέτησης του ενδιαφερομένου και την έδρα του διδάσκοντος.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006). Η ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών. Το περιεχόμενο της σελίδας είναι κατά κύριο λόγο στην Ελληνική γλώσσα.

Ο υπεύθυνος, διαχειριστής και ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, των προϋποθέσεων και των πολιτικών cookies και απορρήτου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών / μελών / επισκεπτών του. Οι χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας, οφείλουν να ενημερώνονται για τους όρους και τις πολιτικές, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της.

 

Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών

Εγγραφή μελών

Η εγγραφή μελών προς διαφημιστική προβολή, εκτός από την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ιστοσελίδας, πραγματοποιείται αυστηρά μέσα από τη φόρμα/αίτηση συμπλήρωσης πεδίων. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν πριν από την εγγραφή τους να αναζητήσουν διευκρινήσεις μέσω email και κατόπιν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμούν. Οι διευκρινήσεις που ενδέχεται να ζητηθούν, απαντώνται σε χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών είτε από αυτοματοποιημένο σύστημα απαντήσεων είτε από τον ίδιο τον διαχειριστή, με σειρά προτεραιότητας. Από το αίτημα εγγραφής μέχρι και τη δημοσίευση του ενδιαφερόμενου, ενδέχεται να ζητηθούν διαπιστευτήρια για το επίπεδο γνώσεων (πχ. πτυχίο), την εμπειρία (πχ. συστατική επιστολή) και γενικότερα αποδείξεις των δηλωμένων προσόντων. Οι διαπιστευμένοι από τον διαχειριστή προβαλλόμενοι, χαίρουν καλύτερης αναγνώρισης από τους επισκέπτες στα αποτελέσματα αναζήτησης των επισκεπτών και φέρουν ειδική σήμανση πιστοποίησης πτυχιούχου. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Οι μη διαπιστευμένοι προβαλλόμενοι, καταχωρούν οικειοθελώς, κατά προσωπική δήλωση και με δική τους ευθύνη προς τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας, τα προσωπικά τους στοιχεία, το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία τους ως φροντιστές / καθηγητές ιδιαιτέρων μαθημάτων, και η ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των κατά δήλωση στοιχείων αυτών.

Συνδρομή μελών

Τα ενδιαφερόμενα μέλη, κατά την διάρκεια ελέγχου του αιτήματος εγγραφής και των διαπιστευτηρίων τους, μέχρι να γίνει το αίτημα προβολής της αγγελίας τους δεκτό, ζητούνται να καταβάλουν αντίτιμο για τις υπηρεσίες προβολής, το οποίο ορίζεται στα 30 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) . Το ποσό αυτό καλύπτει τη προβολή της αγγελίας τους για ένα (1) ημερολογιακό έτος και ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της αγγελίας τους. Η πληρωμή δύναται να γίνει είτε με κατάθεση σε λογαριασμό Πειραιώς, είτε με έμβασμα προς τον ίδιο λογαριασμό. Σε περίπτωση μεταφοράς/εμβάσματος από άλλη τράπεζα, τα έξοδα εμβάσματος βαρύνουν τον πελάτη εντολέα του εμβάσματος. Εάν η πληρωμή γίνει σε ηλεκτρονικό τραπεζικό περιβάλλον, για τη συναλλαγή και την ασφάλεια αυτής υπεύθυνη είναι η τράπεζα που οφείλει να φροντίζει για την ασφάλεια των συναλλαγών. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους εξυπηρέτησης των εγγραφόμενων μελών, δύναται να χρησιμοποιηθεί και άλλη τράπεζα για τη συναλλαγή, κατόπιν συνεννόησης με το διαχειριστή της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με την ιστοσελίδα φέρει τα απαραίτητα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία του συναλλασσόμενου (πχ. ονοματεπώνυμο, ποσό, ΦΠΑ, κ.α.) προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών(κατόπιν συνεννόησης) από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η αποστολή των παραστατικών πληρωμής γίνεται αυστηρά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραπάνω συνδρομή, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών, στα πλαίσια προσφορών ή επιβαρύνσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη δε μπορούν να κάνουν χρήση της προσφοράς (π.χ προσφορά έκπτωσης νέων εγγραφών), αλλά ούτε και να επιβαρυνθούν από μεγαλύτερα κοστολόγια που ίσως προκύψουν κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρι το τέλος της ενεργής ετήσιας συνδρομής τους.

Υπαναχώρηση και επιστροφή χρήματων

Δυνατότητα υπαναχώρησης και επιστροφής της καταβληθείσας πληρωμής δεν είναι δυνατή, εάν έχει καταχωρηθεί και αποσταλεί το σχετικό παραστατικό πληρωμής. Πριν την ενεργοποίηση της αγγελίας και την αποστολή του παραστατικού πληρωμής, το εγγεγραμμένο μέλος οφείλει να δηλώσει την υπαναχώρησή του εγγράφως και εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το εκάστοτε εγγεγραμμένο μέλος, έχει δυνατότητα να ζητήσει την απόσυρση της αγγελίας του ανά πάσα στιγμή και εντός του διαστήματος της ενεργής συνδρομής του. Στη περίπτωση αυτή, δεν επιστρέφεται το αναλογούν αντίτιμο της του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος μέχρι τη λήξη της συνδρομής. Σε περίπτωση που ένα μέλος έχει ζητήσει την απόσυρση της αγγελίας του, μπορεί να αιτηθεί με email την εκ νέου ενεργοποίηση της προβολής του, εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα της συνδρομής του.

Διακεκριμένη αγγελία

Στην ιστοσελίδα, υπάρχει η δυνατότητα σε διάφορα σημεία να τοποθετούνται επιπρόσθετες διαφημιστικές αγγελίες πέραν των σημείων προβολής εντός του καταλόγου καθηγητών. Το κόστος για την υπηρεσία αυτή ανέρχεται σε 10€/μήνα (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) με δυνατότητα προβολής για 3, 6, 9, 12 μήνες και έχει ως προϋπόθεση το διαφημιζόμενο μέλος να έχει ενεργή συνδρομή. Στη περίπτωση διακεκριμένης προβολής, ισχύουν οι ίδιο όροι όσον αφορά στην υπαναχώρηση και την επιστροφή χρημάτων ως αναφέρονται παραπάνω.

Επικοινωνία μερών

Τα εγγεγραμμένα μέλη συναινούν στην αποδοχή επικοινωνίας από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και από τους διαχειριστές της. Η επικοινωνία αυτή δύναται να είναι γραπτή μέσω φυσικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή και τηλεφωνική μέσω sms ή κλήσεων. Οι οποιεσδήποτε χρεώσεις μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν τον αποστολέα, σε σχέση με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που χρησιμοποιεί και δεν έχουν ουδεμία σχέση με την ιστοσελίδα.

Μεσολάβηση ιστοσελίδας

Δηλώνεται ρητά, ότι η ιστοσελίδα δε συμμετέχει με κανένα τρόπο στη συνεννόηση του ενδιαφερόμενου μαθητή και του προβαλλομένου καθηγητή. Η επικοινωνία των δυο μερών γίνεται αυστηρά με δική τους ευθύνη.

Διαφήμιση και χορηγοί

Στο πλαίσιο υποστήριξης συνεργασιών, χορηγών, και άλλων επιχειρήσεων η ιστοσελίδα δύναται να διαθέσει συγκεκριμένους χώρους ειδικής προβολής banner. Το κόστος διαφήμισης, σε σχέση με το μέγεθος και τη διάρκεια, αποτελεί προϊόν συνεννόησης και δεν είναι τυποποιημένο ή προ-κοστολογημένο. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στο επίσημο email της ιστοσελίδας για επικοινωνία με το διαχειριστή. Δηλώνεται ρητά ότι διαφημιζόμενοι, χορηγοί κτλ. μπορούν να είναι αυστηρά και μονό συναφείς επιχειρήσεις με το αντικείμενο της εκπαίδευσης (πχ φροντιστήρια, καθηγητές, βιβλιοπωλεία, εκπαιδευτήρια κτλ.).

Διαγραφή μελών

Η ενδεχόμενη παραβίαση των όρων χρήσης συνεπάγεται την άμεση, χωρίς ειδοποίηση, διαγραφή του εγγεγραμμένου μέλους. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει μέλη που παραβιάζουν ή καταχρώνται την ελευθερία διακίνησης σχολίων / βαθμολογιών και υλικού εντός του ιστοτόπου. Η ανάρτηση υλικού από χρήστες / μέλη, οφείλει να σέβεται και να τηρεί όλους τους κανονισμούς της παρούσας ιστοσελίδας. Σε διαφορετική περίπτωση, το υλικό θα αφαιρείται αυτόματα και χωρίς τη συγκατάθεση / ενημέρωση του πνευματικού ιδιοκτήτη του. Οι χρήστες επισκέπτες, όσο και τα μέλη καθηγητές, οφείλουν να καταγγείλουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας οποιαδήποτε παραβίαση γίνει αντιληπτή, προκειμένου ο δεύτερος να λάβει άμεσα μέτρα προς αποκατάσταση. Ο διαχειριστής του διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σε περίπτωση βλάβης / οικονομικής ζημιάς που τα μέλη ή επισκέπτες προκαλέσουν άθελα ή ηθελημένα προς την ιστοσελίδα και της υπηρεσίες της. Σε τέτοια περίπτωση δύναται να απαγορευτεί η πρόσβαση και η δυνατότητα επανεγγραφής σε όποιον έχει ενεργήσει εις βάρους της ιστοσελίδας ενώ το ήδη καταβληθέν συνδρομητικό ποσό δεν επιστρέφεται.

Σύνδεσμοι

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή εξολοκλήρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας εκτός και εάν αναφέρεται ως πηγή με ενεργό σύνδεσμο. Επιτρέπεται η από τρίτους χρήση εισερχομένου συνδέσμου ιστοτόπου που οδηγούν στην ιστοσελίδα, με τη προϋπόθεση να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο διαχειριστής τη τρίτη ιστοσελίδα, ώστε να μη θίγει κάποια ή κάποιες πολιτικές του παρόντος ιστοτόπου όπως προσδιορίζονται από το παρόν κείμενο. Επίσης, μέλη τα οποία έχουν επαγγελματική ή προσωπική ιστοσελίδα, συμφωνούν να παραχωρήσουν ένα τουλάχιστον σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα (όπως δημιουργεί και αυτή προς τα μέλη) είτε με χρήση συνδέσμου με το λογότυπο του site, είτε με κάποια από τις εξής ή σχετικές λέξεις "ιδιαίτερα, μαθήματα, καθηγητής, μάθημα" είτε σε παρεμφερείς ενότητες όπως πχ συνεργαζόμενα site, συνεργάτες, διαφημιζόμενοι κτλ. Σε περίπτωση που αυτό δε γίνει, ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το ενεργό link από τη σελίδα της αγγελίας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στα πλαίσια ολοκληρωμένης εικόνας της ιστοσελίδας, έχει δημιουργηθεί η σελίδα Facebook κοινωνικής δικτύωσης και έχει οριστεί διαχειριστής σελίδας Facebook ο διαχειριστής της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης και οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία της παραπάνω σελίδας, πέρα από αυτούς που η εταιρεία Facebook ορίζει, είναι ίδιοι με αυτούς που διέπουν την ιστοσελίδα όπως ορίζονται στο παρόν κείμενο. Ομοίως, ισχύει και για τις άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, σε Google+ και YouTube.

Οδηγοί προς επισκέπτες και μέλη

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας έχουν συνταχθεί δύο βοηθητικοί οδηγοί χρήσης με συμβουλές, πρακτικές και διαδικασίες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές. Οι οδηγοί αυτοί, με μορφή ερωτο-απαντήσεων ενημερώνονται και είναι εύκολα προσβάσιμοι για βοήθεια και διευκρινήσεις.

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Οι χρήστες/ επισκέπτες και μέλη της ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν όλους τους κανονισμούς που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των κειμένων, των παρουσιάσεων, των αρχείων, των διευθύνσεων, των συνδέσμων, του λογισμικού και των διαφημίσεων ανήκει στους δημιουργούς του, οι οποίοι προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους και διατάξεις.

Οι προβαλλόμενοι καθηγητές στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δημοσίευση των αγγελιών τους για διαφημιστικό σκοπό και με τρόπο προβολής που ο διαχειριστής της ιστοσελίδας κρίνει σκόπιμο.

Οι αναρτημένες αγγελίες υπόκεινται σε έλεγχο πριν τη δημοσίευση, από τον διαχειριστή του ιστοτόπου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των λεγομένων του αιτούντος, ο σεβασμός των επισκεπτών και η ίση μεταχείριση απέναντι στα εγγεγραμμένα μέλη.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων της σελίδας για προβολή και διαφήμιση, σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή του περιεχομένου και των νόμιμων κατόχων δικαιωμάτων.

Ευθύνη χρηστών

Η χρήση της ιστοσελίδας απαγορεύεται σε ανηλίκους, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Επίσης, απαγορεύεται η πολλαπλή προβολή ενός μέλους χωρίς την έγκριση του διαχειριστή, ή οι παραπομπές χωρίς έγκριση σε εξωτερικούς ιστοτόπους. Σε κάθε περίπτωση, οι σύνδεσμοι ελέγχονται αρχικά και εγκρίνονται από το διαχειριστή για το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν.

Κάθε χρήσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αναρτήσεις, σχόλια, δημοσιεύσεις και ενέργειές του. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για τη δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, που παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η χρήση και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα γίνεται αυστηρά με ευθύνη των χρηστών. Ο διαχειριστής της σελίδας, δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια / ζημιά / βλάβη (άμεση ή έμμεση) που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης ή τα μέλη από τη χρήση / πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου που αντιβαίνει στα παραπάνω και το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη από την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της. Ο διαχειριστής έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα έναντι των χρηστών που παραβιάζουν τους όρους χρήσης ή προκαλούν βλάβη στα συστήματα, τη λειτουργία και το όνομα της ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Η δια-συνδεσιμότητα της ιστοσελίδας με άλλους ιστοτόπους δε συνεπάγεται και την ανάληψη ευθύνης από ενδεχόμενη απώλεια / βλάβη / ζημιά των επισκεπτών. Η παρούσα ιστοσελίδα συνδέεται και παραπέμπει σε τρίτους ιστοτόπους και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση αυτών.

Η ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη στην κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή σφετερισμού μέρους του περιεχομένου αυτής ή την παραπλάνηση του κοινού από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας.

Συλλογή προσωπικών ή μη δεδομένων

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς αποστέλλουν και τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες (ή μη) μεθόδους, αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας από τον υπεύθυνο διαχειριστή και τρίτους συνεργάτες (πχ Google) και αφορούν αποκλειστικά για:

 • τους διαφημιστικούς σκοπούς που εξυπηρετεί η ιστοσελίδα
 • στατιστικούς λόγους προς βελτίωση των υπηρεσιών μας
 • λογιστικούς/φορολογικούς λόγους τήρησης αρχείου συναλλαγών
 • την άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε χρήστη και διαχειριστή

Θα χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά ή μη δεδομένα εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει email (μέσω απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πλατφόρμας email marketing), να κατεβάσει κάποιο αρχείο, να επικοινωνήσει μέσω φορμών επικοινωνίας, να εγγραφεί για τη διαφημιστική του προβολή ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά για διευκρινήσεις/πληροφορίες/βοήθεια.

Στην επικοινωνία ανάμεσα σε χρήστες και ιστοσελίδα, κάποια από αποστελλόμενα δεδομένα είναι υποχρεωτικά (έχουν σχετική σήμανση) και κάποια προαιρετικά. Τα δεδομένα (προσωπικά και μη) που συλλέγουμε για τους παραπάνω σκοπούς και λόγους είναι:

 • μέσω φόρμας επικοινωνίας με τον διαχειριστή: (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, ιδιότητα επικοινωνούντος, ενδιαφέρον επικοινωνίας, τίτλος μηνύματος, μήνυμα, συναίνεση/αποδοχή όρων ιστοσελίδας, url σελίδας επικοινωνίας, browser συστήματος, διαστάσεις οθόνης, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP)
 • μέσω αίτησης εγγραφής καθηγητή: (όνομα και επώνυμο, email, τοποθεσία έδρας : πόλη/περιοχή και νομός, αρχείο προσωπικής φωτογραφίας, προσωπική ιστοσελίδα, επίπεδο γνώσεων, εκπαιδευτικό ίδρυμα/τμήμα φοίτησης, αρχείο τίτλου σπουδών, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών, επίπεδα/τύπος διδασκομένων μαθητών, έτη διδακτικής εμπειρίας, προσωπικά σχόλια διδασκαλίας, διδασκόμενα μαθήματα, περιοχές/πόλεις και νομοί διδασκαλίας, κόστος ή εύρος κόστους διδακτικής ώρας, online διδασκαλία, δωρεάν μάθημα αξιολόγησης, διδασκαλία σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, παροχή σημειώσεων, διδασκαλία σε group, προσωπικό σχόλιο για την ιστοσελίδα, γνωστοποίηση περί συνδρομής, συναίνεση/αποδοχή όρων ιστοσελίδας, url σελίδας επικοινωνίας, browser συστήματος, διαστάσεις οθόνης, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP)
 • μέσω αίτησης διακεκριμένης αγγελίας: (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, διάρκεια επιθυμητής προβολής, συναίνεση/αποδοχή σχετικών όρων, url σελίδας επικοινωνίας, browser συστήματος, διαστάσεις οθόνης, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP)
 • μέσω εγγραφής σε ενημερωτικό newsletter: (διεύθυνση email)

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως να δηλώσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα διατηρούνται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο ή/και κανονισμό. Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν πωλούνται, ενοικιάζονται, διανέμονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους.

Υπεύθυνος συλλογής και επεξεργασίας

Τα στοιχεία του υπεύθυνου (ιδιοκτήτη και διαχειριστή) συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της ιστοσελίδας έχουν ως εξής: Μπομπούλας Παν. Χρήστος, Αγίου Νεκταρίου 334, Γλυφάδα, ΤΚ 16562, Αττική, Ελλάδα.

Επικοινωνία με τον προαναφερόμενο, σε σχέση με την λειτουργία της ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στη προαναφερόμενη διεύθυνση μέσω φυσικής αλληλογραφίας.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η επιχείρηση με την παραπάνω επωνυμία δεν έχει υποχρέωση για διορισμό Data Protection Officer, σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR. Παρόλα αυτά, ο υπεύθυνος διαχειριστής λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προστασίας (πχ έγκυρα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, ενημερωμένα λογισμικά ασφαλείας κ.α μέτρα) για τη διασφάλιση και προστασία των δεδομένων από πιθανούς κινδύνους. 

Συνεργαζόμενοι τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων για την επεξεργασία προσωπικών ή μη δεδομένων εκ μέρους μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται παραπάνω. Τα τρίτα αυτά μέρη είναι εγκατεστημένα στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και συμμορφώνονται με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ΕΕ και ΗΠΑ.

Κάθε τρίτη οντότητα (συνεργάτης και πάροχος υπηρεσιών) που συνεργάζεται με την ιστοσελίδα μας, είναι αυστηρά ελεγχόμενη και διαθέτει δική της πολιτική απορρήτου και όρους χρήσης, σε νομικά πλαίσια που έχουν ορισθεί στις αντίστοιχες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τέσσερις κύριες εταιρείες που "εμπλέκονται" στη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών και συνεργάζεται η ιστοσελίδα μας μαζί τους είναι: η Google, η Μailchimp, η Facebook, η YouTube και συνεργάτες ή θυγατρικές εταιρείες αυτών.

Σημειώνεται πως η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες της. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό και τη διαδικτυακή συμπεριφορά των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τις πηγές με τις οποίες βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε τις διαδρομές και τη παραμονή τους μέσα στην ιστοσελίδα.

Το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, ωστόσο καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί προσωπικά τους επισκέπτες. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP που συνδέεται ο υπολογιστής του επισκέπτη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, υπό εξαιρετικές περιπτώσεις (πχ μετά από άρση απορρήτου των επικοινωνιών από τις αρμόδιες αρχές). Στη περίπτωση του GA, η ιστοσελίδα είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας (καθώς συλλέγει) και η Google είναι εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων.

Σχετική Νομοθεσία

Η ιστοσελίδα και τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα που την υποστηρίζουν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την τρέχουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

 • Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995
 • Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ

Ασφάλεια Εξυπηρετητή

Όλη η επικοινωνία/ περιήγηση (αιτήματα, αρχεία, συνομιλίες κτλ.) μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS από τη Geotrust. Για οπτική επιβεβαίωση της ασφαλούς σύνδεσης, μπορείτε να ελέγξετε τη παρουσία του λουκέτου με την ένδειξη ασφαλές, στη γραμμή διευθύνσεων.

Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ασφαλείας, ελέγχεται κάνοντας κλικ στο λουκέτο και βλέποντας περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζει ο εκάστοτε browser (περιηγητής) που χρησιμοποιείτε ως επισκέπτης. Οι οπτικές, λεκτικές και λειτουργικές ενδείξεις ενδέχεται να είναι διαφορετικές για κάθε browser που χρησιμοποιείτε)

Υπεύθυνη εταιρεία για τη διαδικτυακή εξυπηρέτηση, ασφάλεια και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας (σε επίπεδο διακομιστή) των αποθηκευμένων βάσεων δεδομένων και email λογαριασμών, είναι η εταιρεία tophost, που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες αυτής (emails κτλ) που εδρεύει στην Ελλάδα.

Αποθήκευση δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν αποθηκεύονται με ασφάλεια σε:

 • Βάσεις δεδομένων στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας
 • Βάσεις δεδομένων τρίτων συνεργατών της ιστοσελίδας
 • Τοπικό υπολογιστικό σύστημα διαχειριστή
 • Λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως emails
 • Φορητά μέσα αποθήκευσης (για λόγους backup)
 • Έγγραφα υπό τη μορφή υπολογιστικών φύλλων και φορολογικών παραστατικών
 • Αρχεία υπολογιστικών φύλλων και κειμένων

 

Παραβιάσεις δεδομένων

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν γίνει αντιληπτό ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν υποκλαπεί από μη συνεργαζόμενους (άτομα ή υπηρεσίες) με την ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, ποτέ δεν θα διατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή οργανισμό εκτός και εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη.

Ως ιστοσελίδα δύναται να κινηθούμε μέσω των αρμοδίων αρχών σε περιπτώσεις παραβίασης, υποκλοπής και άλλες κακόβουλες ενέργειες. Παρακαλούμε, τους χρήστες της ιστοσελίδας να αναφέρουν άμεσα κάθε ενδεχόμενη παραβίαση στον διαχειριστή και υπεύθυνο που ορίζεται παραπάνω.

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εφόσον σημειώσετε το email σας σε κάποιο πεδίο της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι θα λαμβάνετε email για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

 • Για την ομαλή διεκπεραίωση της εγγραφής χρήστη ως μέλος
 • Για να ενημερώνεστε για τη πορεία της μεταξύ μας συνεργασίας
 • Για να λάβετε ενημερωτικό/ εκπαιδευτικό υλικό πχ. κάποιον οδηγό ή eBook
 • Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (αρθρογραφία, νέα και ειδήσεις σχετικές με το αντικείμενο της ιστοσελίδας).
 • Για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας
 • Για την παρουσίαση, προώθηση και διαφήμιση υπηρεσιών συνεργατών μας που έχουν σχέση με τη θεματολογία της ιστοσελίδα μας
 • Για να σας καλωσορίσουμε ή να σας αποχαιρετίσουμε από τη διαδικτυακή μας λίστα παραληπτών

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποια φόρμα επικοινωνίας ή πατώντας σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί στην ιστοσελίδα μας. Στη περίπτωση αυτή, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας . Οι διακομιστές αλληλογραφίας που χρησιμοποιούμε και τα δεδομένα που στέλνουν / λαμβάνουν οι χρήστες της ιστοσελίδας προστατεύονται από  TSL-SSL πρωτόκολλο, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου.

Στη περίπτωση επικοινωνίας μέσω email marketing πλατφόρμας, η υπεύθυνη εταιρεία που μεσολαβεί είναι η Mailchimp. Εάν υποβάλετε το email σας για να λάβετε πχ. το Newsletter μας ή για να κατεβάσετε κάποιον Οδηγό ή eBook τα στοιχεία σας αποθηκεύονται στην πλατφόρμα του παρόχου Mailchimp και όχι στα συστήματα της ιστοσελίδας μας. Έτσι, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλατε θα προωθηθεί στην πλατφόρμα του Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θεωρούμε, πως σε αυτή τη περίπτωση η Mailchimp είναι εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε συλλέξει. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων μας.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Mailchimp για λογαριασμό της ιστοσελίδας μας για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγκεκριμένου παρόχου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση της εγγραφής σας από τη λίστα παραληπτών.

Σημειώνεται ρητά πως σε κάθε email μέσω Mailchimp θα έχετε ανά πάσα στιγμή θελήσετε την επιλογή απεγγραφής εφόσον δεν επιθυμείτε περεταίρω να λαμβάνετε email μας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους απεγγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε αλληλογραφία μέσω Mailchimp που σας στέλνουμε. Επιπροσθέτως, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεση του email σας από τους παραλήπτες μας, στέλνοντάς μας σχετικό αίτημα στη φυσική ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στη περίπτωση αυτή θα εκτελέσουμε το αίτημα σας εντός 48 ωρών.

Όσο η διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του Mailchimp, θα λαμβάνετε τακτικά (ή έκτακτα) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Ο πάροχος Mailchimp διατηρεί διαφορετική πολιτική προστασίας των δεδομένων που αποθηκεύει και δικούς του μηχανισμούς ασφαλείας.

Πολιτική cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει μικρά αρχεία εντοπισμού στον υπολογιστή των επισκεπτών, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και για να προβάλει πχ σχετικές και στοχευμένες διαφημίσεις μέσω του δικτύου της Google, Facebook και άλλων διαφημιστικών πλατφορμών. Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους.

Η απενεργοποίηση ή οποιοσδήποτε περιορισμός/αποκλεισμός κτλ. των cookies (που αποτελεί ρύθμιση των παραμέτρων του εκάστοτε χρήστη) στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

Για την εύρυθμη λειτουργία και συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε cookies, αφού πρώτα φροντίσουμε να ενημερώσουμε τον εκάστοτε επισκέπτη που θα δει την ιστοσελίδα μας, με κατάλληλη οπτική σήμανση.

Τα cookies που προέρχονται από την ιστοσελίδα μας (και από τρίτους) λειτουργούν με βάση τη ξεχωριστή πολιτική cookies και απορρήτου που η εκάστοτε ιστοσελίδα ή εταιρεία οφείλει να έχει. Έτσι, η χρήση και αποδοχή ή μη αυτών βασίζεται στην αντίστοιχη αποδοχή ή μη της πολιτικής δεδομένων και απορρήτου της Goggle, της Facebook κ.ο.κ, πλατφόρμες και εταιρείες που ο χρήστης οφείλει να μελετήσει και να ενημερωθεί για τα δεδομένα του.

Διαφημίσεις & Χορηγίες

Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων που προωθούνται αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης στους αγοραστές, κλπ. τρίτων μερών.

Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις ή και χορηγίες τρίτων. Η σχέση που έχει η ιστοσελίδα με τρίτους στη προκειμένη περίπτωση είναι η διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται από τον σχετικό ΚΑΔ της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Για την επίλυση τυχόν διαφορών ή προβλημάτων, μπορούν οι επισκέπτες να επισκέπτονται τη πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών - ΗΕΔ (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει να επιλύονται ηλεκτρονικά οι διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Αλλαγές και ενημερώσεις

Η ιστοσελίδα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, ενημερώνει και βελτιώνει τις υπηρεσίες της σε τακτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό θα ανανεώνει και το παρόν κείμενο. Σας συστήνουμε να διαβάζετε το παρόν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πολιτικής cookies και στους όρους χρήσης.

Η πολιτική και οι όροι τροποποιούνται ανά διαστήματα χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Δεν ενημερώνουμε ατομικά ή σε τακτική χρονική βάση τους χρήστες για αυτές τις αλλαγές. Συνιστούμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να ελέγχουν περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Είναι στην ευθύνη του χρήστη να ελέγχει τους όρους και τις πολιτικές της εκάστοτε ιστοσελίδας και εάν συμφωνεί να συνεχίζει τη πλοήγησή του. Σε εμφανή σημεία της ιστοσελίδας, εάν κρίνεται απαραίτητο, επισυνάπτεται σύνδεσμος προς το παρόν κείμενο προς συμμόρφωση πριν τη χρήση/ πλοήγηση.

 

Αποδοχή των όρων και των πολιτικών

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου, πολιτική cookies και όρους χρήσης και ευθύνης χρηστών.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παραδίδετε ιδιαίτερα ?

Γραφτείτε εδώ για να λαμβάνετε ενημερώσεις: 

http://eepurl.com/c7Lsj5

Με την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε ενημερώσεις που αφορούν σε προσφορές, εκπτώσεις, διαγωνισμούς, αλλαγές και μόνο σημαντικά νέα. Δεσμευόμαστε πως δεν πρόκειται ποτέ να εκμεταλλευτούμε την ευγενή παραχώρηση του email σας, διανέμοντάς το σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.

Οι φίλοι μας

Ελάτε να μεγαλώσουμε τη παρέα μας και ενημερωθείτε για νέα, προσφορές και δρώμενα. Η σελίδα μας στα social media, χρειάζεται την υποστηριξή σας.! www.fb.com/idiaitera.net

 Προβολή αγγελίας καθηγητή για ένα ολόκληρο έτος, μόνο με 30€

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies

Το site αυτό χρησιμοποιεί cookies. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του site, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε το site αλλά και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψιν ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του site.