fbpx

Όροι Χρήσης

Όροι Λειτουργίας και Χρήσης της Ιστοσελίδας www.idiaitera.net

Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2023

Αποδοχή 

Η χρήση των υπηρεσιών και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.idiaitera.net (εφεξής ιστοσελίδα), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και των πολιτικών που την διέπουν. Παρακαλούμε, όπως διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια/ πλοήγηση/ επικοινωνία/ συναλλαγή σε σχέση με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Λειτουργία

Η ιστοσελίδα έχει ως αντικείμενο τη προβολή καθηγητών/δασκάλων κ.α. (εφεξής δάσκαλοι) υπό τη μορφή αγγελιών (και προώθησης αυτών) για ιδιαίτερα μαθήματα ατομικά, ομαδικά, εξ αποστάσεως ή δια ζώσης σε ενδιαφερόμενους μαθητές.

Εκτός από τους όρους λειτουργίας, έχει δημιουργηθεί και σχετική υποσελίδα με ονομασία «τρόπος λειτουργίας» που δείχνει συνοπτικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μαζί με βοηθητικές συχνές ερωτήσεις που διευκολύνουν τους επισκέπτες της.

Ρόλοι

Οι κύριοι ρόλοι των χρηστών της ιστοσελίδας συνοψίζονται στους εξής:

 1. οι επισκέπτες, που ενδιαφέρονται να βρουν, να συγκρίνουν, να επικοινωνήσουν με δασκάλους για ιδιαίτερα μαθήματα και άλλες υπηρεσίες που οι τελευταίοι προσφέρουν
 2. τα μέλη δάσκαλοι, που προσφέρουν υπηρεσίες ιδιαίτερων μαθημάτων (πάσης φύσεως, επιπέδου και αντικειμένου) και συναφείς υπηρεσίες

Μηχανή αναζήτησης

Οι επισκέπτες που πλοηγούνται προς τις διαθέσιμες αγγελίες, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα μηχανή αναζήτησης (που βρίσκεται στην αρχική σελίδα) για την εξεύρεση των δασκάλων.

Η μηχανή αναζήτησης αγγελιών, παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πληκτρολόγησης του μαθήματος που ψάχνουν οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες με προτροπή επιλογής των καταχωρημένων μαθημάτων ή και έτοιμων κατηγοριών μαθημάτων.

Με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης, οι επισκέπτες οδηγούνται σε υποσελίδα αποτελεσμάτων, δηλαδή σε κατάλογο συνεπτυγμένων αγγελιών από δασκάλους που έχουν δηλώσει ότι προσφέρουν το υπό αναζήτηση μάθημα χωρίς την εφαρμογή κάποιου εξατομικευμένου φίλτρου κριτηρίου αναζήτησης.

Εκτός από τη βασική προαναφερόμενη μηχανή αναζήτησης, σε διάφορα εσωτερικά σημεία της ιστοσελίδας και διαδικασίες αυτής, παρέχονται και βοηθητικές μηχανές αναζήτησης π.χ. περιοχών, μαθημάτων, λέξεων κ.α.

Κατηγορίες μαθημάτων

Προς διευκόλυνση των επισκεπτών, έχει δημιουργηθεί στην αρχική σελίδα και σε βοηθητικά μενού, χώρος που αναφέρονται οι 9 κύριες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν όλα τα μαθήματα της ιστοσελίδας, για γρηγορότερη πλοήγηση

Οι κατηγορίες αυτές, φέρουν αντιπροσωπευτικό τίτλο και φωτογραφία για τη γρήγορη οπτική πλοήγηση των επισκεπτών προς τα αποτελέσματα αναζήτησης αγγελιών.

Με τη χρήση υπερσυνδέσμου, οι επισκέπτες μεταφέρονται στη σελίδα αποτελεσμάτων που έχει ενεργοποιημένο το φίλτρο της κατηγορίας και συνεπώς όλων των μαθημάτων εντός της, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει αγγελίες καθηγητών που έχουν δηλωμένη τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Διακεκριμένες αγγελίες

Στην αρχική σελίδα, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος στον οποίο προβάλλονται εναλλασσόμενες μικρογραφίες σύνοψης αγγελιών που οδηγούν απευθείας μέσω συνδέσμου στις σχετικές αγγελίες δασκάλων, παρακάμπτοντας τη χρήση της μηχανής αναζήτησης από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη.

Οι μικρογραφίες των αγγελιών ονομάζονται διακεκριμένες αγγελίες, και εντάσσονται στις προαιρετικές (επιπρόσθετες της συνδρομής) δυνατότητες προώθησης των μελών.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ανάμεσά τους, να παγώσουν την αυτόματη κύλιση αυτών ώστε να μελετήσουν τα συνοπτικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε διαφημιζόμενου δασκάλου και να μεταβούν απευθείας στο αναλυτικό προφίλ της αγγελίας εάν το επιθυμούν.

Τα μέλη δάσκαλοι, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν την μικρογραφία της αγγελίας τους στην αρχική σελίδα, μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον τους στην καρτέλα προώθηση διαλέγοντας τη σχετική τοποθέτηση και τακτοποιώντας το οικονομικό αντίτιμο. Κατόπιν τούτου, ακολουθεί έλεγχος της τοποθέτησης και ενεργοποίηση τη σχετικής διαφήμισης.

Η τοποθέτηση των διακεκριμένων αγγελιών, αποτελεί επιπρόσθετη διαφημιστική υπηρεσία επί πληρωμή, έχει διάρκεια 30 ημέρες, ξεκινάει χρονικά από την ημερομηνία έγκρισης και δεν ακυρώνεται. Η διακοπή, παύση ή απόσυρση της διακεκριμένης αγγελίας, είναι δυνατή μόνο εάν ολόκληρη η αγγελία του μέλους στον κατάλογο αγγελιών μετατραπεί σε ανενεργή ή μετά από ενέργειες διαγραφής του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Προϋπόθεση για την τοποθέτηση διαφημιστικής προβολής στις διακεκριμένες αγγελίες, είναι το διάστημα της ενεργής συνδρομής που απομένει μέχρι τη λήξη της προβολής της κύριας αγγελίας να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 30 ημέρων. Τα μέλη, φέρουν ευθύνη ως προς τον έλεγχο της προαναφερόμενης προϋπόθεσης.

Σελίδα αποτελεσμάτων

Η σελίδα αποτελεσμάτων αγγελιών, προκύπτει κατόπιν σχετικής αναζήτησης μαθήματος ή κατηγορίας από την αρχική σελίδα και έχει τη δυνατότητα κατάταξης των αγγελιών βάσει κριτικών, εμφανίσεων και βαθμολογίας των δασκάλων.

Στη σελίδα αποτελεσμάτων, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης περεταίρω φίλτρων αναζήτησης όπως πχ κατηγορία/μάθημα, τύπος διδασκαλίας, περιοχές εξυπηρέτησης, παροχή δωρεάν μαθήματος ή και φίλτρο τιμής ανά εκπαιδευτική ώρα.

Η χρήση φίλτρων (μεμονωμένων ή και συνολικά) εξυπηρετεί την εξειδικευμένη αναζήτηση ανάμεσα στους δασκάλους, βάσει των προσωπικών προτιμήσεων του επισκέπτη.

Στη σελίδα αποτελεσμάτων, οι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν υψηλότερα την αγγελία τους (με επιπρόσθετη διαφημιστική προώθηση) σε σύγκριση με άλλους δασκάλους που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, φέροντας ειδική σήμανση.

Η εκάστοτε προεπισκόπηση αγγελίας στη σελίδα αποτελεσμάτων, εμφανίζει μία σύνοψη των υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών του δασκάλου και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μεταβούν στο προφίλ της πλήρους αγγελίας του δασκάλου, εντός της οποίας αναδεικνύονται τα προσόντα, οι παροχές και οι υπηρεσίες μαθημάτων που προσφέρει αναλυτικότερα.

Σχόλια χρηστών

Σε συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας, παρατίθενται σχόλια από δασκάλους, μαθητές και άλλους χρήστες. Η δημόσια τοποθέτηση των σχολίων γίνεται μετά από την έγκριση του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Τόσο οι επισκέπτες όσο και οι δάσκαλοι, μπορούν να αποστείλουν το σχόλιο τους για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και την εμπειρία τους για τη παρεχόμενη υπηρεσία που προσφέρει, χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα σχολίων.

Τα οικειοθελώς κατατεθειμένα σχόλια των μελών συλλέγονται, αξιολογούνται μεμονωμένα και αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί τη δημόσια ανάρτηση του σχόλιού του, μπορεί να αιτηθεί την απόσυρση αυτού μέσω του συνδέσμου επικοινωνίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραθέτει στο υποσέλιδο μερικούς χρήσιμους συνδέσμους προς εσωτερικές ή εξωτερικές σελίδες.

 • Μέσω του συνδέσμου επικοινωνίας, μπορεί οποιοσδήποτε να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας με τα απαραίτητα πεδία.
 • Μέσω Social Media, η ιστοσελίδα παραθέτει τα κανάλια της στα δημοφιλή Facebook – Instagram – YouTube. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι διαθέσιμοι και εντός της φόρμας επικοινωνίας.
 • Η λίστα μαθημάτων παραθέτει όλα τα ενταγμένα στην υπηρεσία προβολής μαθήματα, χωρισμένα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα ή και εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 • Blog όπου αναρτάται αρθρογραφία (με επιλογή ταξινόμησης) σχετική με τα ιδιαίτερα μαθήματα, τη διδασκαλία, τους μαθητές, την εκπαίδευση κλπ. Το blog διαθέτει αυτόνομη ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης λέξεων εντός των άρθρων και επίσης ευρετήριο βάσει κατηγορίας θέματος ή ετικετών περιεχομένου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού των άρθρων προς δημοφιλή social media, εντός των σελίδων αρθρογραφίας.

Σελίδα αγγελίας

Η σελίδα αγγελίας του εκάστοτε δασκάλου, αποτελεί και τον τελικό προορισμό των επισκεπτών, σκοπό της γενικότερης λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Στη σελίδα αυτή αναφέρονται τόσο με οπτικά στοιχεία (εικονίδια, πίνακες, πολυμέσα, εικόνες, κ.α.) όσο και με κείμενα, στοιχεία του δασκάλου, της διδασκαλίας του, της εμπειρίας του, των υπηρεσιών που παρέχει και βοηθητικά χαρακτηριστικά που βοηθούν τον επισκέπτη να επιλέξει εάν θα επικοινωνήσει και εν τέλη θα συνεργαστεί μαζί του. Στην αγγελία του δασκάλου καταλήγουν οι επισκέπτες, μετά από τη χρήση της μηχανής αναζήτησης ή απευθείας μέσω διαφημιστικής τοποθέτησης ή από εξωτερικές ιστοσελίδες, είτε χρησιμοποιήσουν κριτήρια αναζήτησης είτε όχι.

Η αγγελία εμφανίζει τα εξής στοιχεία του δασκάλου δημόσια: φυτογραφία, ηλικία, προϋπηρεσία, νομό, τύπο μαθημάτων, έτη εμπειρίας, πλήθος πτυχίων, μαθήματα που αναλαμβάνει με ενδεικτικές τιμές, περιοχές που εξυπηρετεί δια ζώσης, βίντεο, προσωπικά κείμενα, πίνακα ωρών διαθεσιμότητα, υπηρεσίες, επιπλέον παροχές, προσφορές, προτίμηση μαθητών, κριτικές που έχει λάβει με σχετική βαθμολογία επισκεπτών και φόρμα άμεσης επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους μαθητές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κοινοποίησης της αγγελίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, καταχωρούνται οικειοθελώς από τον δάσκαλο κατά την εγγραφή του, τροποποιούνται κατά τη βούλησή του στο διαχειριστικό του περιβάλλον ή και στην αρχική του αίτηση υπό τη προϋπόθεση της ειλικρινούς δήλωσης.

Επίσης, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο διαχειριστής μπορεί να αφαιρέσει ή να υποδείξει για τροποποίηση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ακριβή διεύθυνση, email κ.α.) που αναφέρονται στο μέλος δάσκαλο, προκειμένου να περιοριστεί η ποιότητα των επικοινωνιών διαμέσου της φόρμας άμεσης επικοινωνίας της αγγελίας, να αποφευχθεί η διαρροή προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας σε τρίτους και να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας στο διαχειριστικό περιβάλλον μηνυμάτων μέλους (καταγραφή, καταμέτρηση και συγκέντρωση μηνυμάτων).

Τονίζεται πως απαγορεύεται ρητά η αναφορά ή συμπερίληψη προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας του δασκάλου που διατηρεί αγγελία, είτε εντός των ελεύθερων κειμένων (τίτλος & γιατί κάποιος να με προτιμήσει) είτε εντός του βιογραφικού σημειώματος προϋπηρεσίας.

Τα παραπάνω στοιχεία των μελών, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν ως προς τη ακρίβειά τους, παρά μόνο δειγματοληπτικά από τον διαχειριστή, και έτσι οι επισκέπτες καλούνται να είναι επιφυλακτικοί ως προς τις δηλώσεις στοιχείων και  υπηρεσιών των μελών δασκάλων, να μελετούν προσεκτικά την εκάστοτε αγγελία και τα επιμέρους στοιχεία της πριν επικοινωνήσουν, και να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται δημόσια που τους ενδιαφέρουν πριν κλείσουν κάποιο μάθημα με τον εκάστοτε δάσκαλο.

Διαγραφή

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να τροποποιήσει , να αποδημοσιεύσει ή και να διαγράψει στοιχεία της αγγελίας μερικώς ή και ολόκληρη την αγγελία, στη περίπτωση που είτε μετά από καταγγελία είτε μετά από πιθανό έλεγχο που διενεργηθεί,  διαπιστωθούν ψευδή στοιχεία στην αγγελία του δασκάλου, άρνηση παρεχόμενων υπηρεσιών, παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή μη σωστή χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο δάσκαλος μέλος θα ενημερωθεί σχετικά για όποιο πρόβλημα ανακύψει σε σχέση με την ομαλή και δημόσια προβολή της αγγελίας του, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να συμμορφωθεί και να διορθώσει τα στοιχεία που παραβιάζουν την ευπρεπή, ομοιόμορφη και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Μέλη που συστηματικά παραβιάζουν ή αρνούνται να συμμορφωθούν στις συστάσεις του διαχειριστή, διαγράφονται οι αγγελίες τους και αποκλείονται από την ιστοσελίδα.

Κριτικές

Σε εμφανή σημεία της ιστοσελίδας, τόσο στις προεπισκοπήσεις των τοποθετήσεων, όσο και στο κατάλογο αγγελιών και τις ίδιες τις αγγελίες μελών, εμφανίζονται αστεράκια που αντικατοπτρίζουν τη βαθμολόγηση του καθηγητή από μαθητές, επισκέπτες κ.α.

Για να κατατεθεί μία κριτική, είναι προϋπόθεση ο επισκέπτης που τη καταχωρεί, να δηλώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου του, να βαθμολογήσει τον δάσκαλο που είτε επικοινώνησε είτε έκανε μαθήματα μαζί του σε τρείς τομείς (γνώση, μεταδοτικότητα, συνέπεια) και προαιρετικά να συμπληρώσει κείμενο που αφορά στη σχετική κριτική για τις υπηρεσίες του δασκάλου. Στο διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας καταχωρούνται οι κριτικές και αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών που καταθέτουν κριτικές.

Η βαθμολογία που προκύπτει ως μέσος όρος, συνυπολογίζεται με άλλες κριτικές του δασκάλου και φαίνεται στα αστέρια (1 έως 5) που έχει λάβει και ακολουθούν την αγγελία και τις τοποθετήσεις της.

Τα μέλη δάσκαλοι λαμβάνουν τις εισερχόμενες αξιολογήσεις στο διαχειριστικό περιβάλλον τους και σχετικό email για τη λήψη κριτικής, ωστόσο η δημοσίευση αυτών των κριτικών υπόκειται στην έγκριση του διαχειριστή. Τα μέλη δάσκαλοι δεν επιτρέπεται να επηρεάσουν τις κριτικές τους και για αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να αξιολογούν τη δική τους αγγελία.

Επίσης, στα πλαίσια ευγενούς συναδελφικής άμιλλας δίνεται ισχυρή σύσταση στα μέλη δασκάλους να μην αξιολογούν αγγελίες άλλων δασκάλων ακόμα και αν γνωρίζουν τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ή τους γνωρίζουν προσωπικά. Με αυτό το τρόπο, το σύστημα βαθμολόγησης μέσω κριτικών, σε επίπεδο μαθησιακής εμπειρίας και θα αντικατοπτρίζει πραγματικά τις απόψεις των μαθητών.

Ο διαχειριστής, μπορεί να αφαιρέσει μια κριτική που κρίνει ότι προσβάλλει το μέλος δάσκαλο ή είναι ψευδής, είτε κατά τη διαχείριση της ιστοσελίδας είτε κατόπιν αιτήματος του μέλους μέσα από τη φόρμα άμεσης επικοινωνίας. Μετά από έλεγχο, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες που θα επιβεβαιώσουν ή θα καταρρίψουν (στο βαθμό που είναι δυνατό) τα ισχυριζόμενα σχόλια και η κριτική θα παραμείνει ή θα αποσυρθεί από τη δημόσια προβολή.

Εγγραφή

Η εγγραφή μελών δασκάλων προς προβολή, πραγματοποιείται μέσα από συνδέσμους κουμπιά, τοποθετημένα σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μέσω φόρμας/αίτησης συμπλήρωσης πεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι, πριν από την εγγραφή τους, μπορούν να ζητήσουν περεταίρω πληροφορίες και διευκρινήσεις μέσω φόρμας επικοινωνίας, εάν δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες πληροφόρησης τους από το τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας, τους όρους χρήσης κλπ. Οι διευκρινήσεις και οι ερωτήσεις περί της εγγραφής, απαντώνται με μέγιστο χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων ημερών είτε από αυτοματοποιημένο σύστημα απαντήσεων είτε από τον ίδιο τον διαχειριστή, με σειρά προτεραιότητας.

Κατά τη πρώτη επαφή με την διαδικασία εγγραφής ζητείται επαλήθευση του email του ενδιαφερόμενου μέλους. Μετά την επαλήθευση, το ενδιαφερόμενο μέλος οδηγείται στη σελίδα επιλογής πακέτου προβολής και αφού επιλέξει το επιθυμητό διάστημα προβολής (3 διαθέσιμα επί πληρωμή πακέτα, 3-6-12 μηνών) μεταβαίνει στη καταχώρηση των βασικών στοιχείων της αγγελίας του.

Μετά την επιτυχημένη καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής, μεταβαίνει στη διαδικασία πληρωμής και επιλέγει επιθυμητό τρόπο πληρωμής (μέσω χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής κίνησης).

Αφού προχωρήσει στον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, άμεσα (με κάρτα) ή σε δεύτερο χρόνο (μέσω τραπέζης) μετά από έλεγχο είσπραξης, η πρόσβασή του στο διαχειριστικό περιβάλλον ενεργοποιείται και μπορεί να συμπληρώσει τα επιπλέον χαρακτηριστικά της αγγελίας του (μαθήματα με τιμές, επιπρόσθετες υπηρεσίες και παροχές, βίντεο αγγελίας, πτυχία, προϋπηρεσία κ.α.)

Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή της αγγελίας και ελεγχθεί το περιεχόμενο της, η αγγελία αναρτάται δημόσια και το μέλος ενημερώνεται σχετικά περί τούτου.

Διαγραφή

Η παραβίαση των όρων χρήσης από τα προβαλλόμενα μέλη συνεπάγεται τη διαγραφή του εγγεγραμμένου μέλους, μετά από σχετική ενημέρωση. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει μέλη που παραβιάζουν τη πρέπουσα λειτουργία ή καταχρώνται την ελευθερία ανάρτησης κειμένων/ σχολίων/ βαθμολογιών και υλικού εντός της ιστοσελίδας.

Η ανάρτηση υλικού από χρήστες και μέλη, οφείλει να σέβεται και να τηρεί όλους τους κανονισμούς της παρούσας ιστοσελίδας. Σε διαφορετική περίπτωση, το υλικό θα αφαιρείται αυτόματα και χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του. Τόσο οι χρήστες επισκέπτες όσο και τα μέλη καθηγητές, οφείλουν να καταγγείλουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας οποιαδήποτε παραβίαση γίνει αντιληπτή, προκειμένου ο δεύτερος να λάβει άμεσα μέτρα προς αποκατάσταση.

Ο διαχειριστής του διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σε περίπτωση βλάβης / οικονομικής ζημιάς που τα μέλη ή επισκέπτες προκαλέσουν άθελα ή ηθελημένα προς την ιστοσελίδα και της υπηρεσίες της. Σε τέτοια περίπτωση δύναται να απαγορευτεί η πρόσβαση και η δυνατότητα επανεγγραφής σε όποιον έχει ενεργήσει εις βάρους της ιστοσελίδας ενώ το ήδη καταβληθέν συνδρομητικό ή διαφημιστικό χρηματικό ποσό δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, ο διαχειριστής προβαίνει σε συστάσεις και σχετική επικοινωνία, προκειμένου να αποκατασταθεί η επιθυμητή  λειτουργία και αισθητική της ιστοσελίδας.

 

Πληρωμή

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δυο τρόπους πληρωμής : 1. με τραπεζική κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που κοινοποιούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής και 2. μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Για τρόπο πληρωμής μέσω τράπεζας, υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε 4 διαθέσιμες τράπεζες (Alpha, Πειραιώς, Εθνική, Eurobank). Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί εμφανίζονται κατά τη βηματική διαδικασία πληρωμής του προς εγγραφή μέλους , ενώ έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα εκτύπωσης του σχετικού παραστατικού προς πληρωμή, εάν το μέλος επιθυμεί να προβεί σε δια ζώσης κατάθεση σε τραπεζικό ταμείο ή ΑΤΜ.

Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος/ τραπεζικής μεταφοράς ανάμεσα σε διαφορετικές τράπεζες, τα έξοδα εμβάσματος βαρύνουν τον εντολέα και η αγγελία παραμένει εκκρεμής μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού. Πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον δίνεται μετά την εξόφληση της υπηρεσίας που έχει επιλεχθεί.

Εάν επιλεχθεί η πληρωμή (μεταφορά/έμβασμα) να γίνει σε ηλεκτρονικό τραπεζικό περιβάλλον, υπεύθυνη είναι η τράπεζα που οφείλει να φροντίζει για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Για τρόπο πληρωμής μέσω κάρτας, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διασύνδεση με τη διεθνώς αναγνωρισμένη υπηρεσία πληρωμών Stripe, η οποία παρέχει ασφάλεια, εύκολο περιβάλλον πληρωμής και ταχύτητα συναλλαγών.

Επίσης κατά τη διαδικασία πληρωμής με κάρτα, δίνεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο μέλος που εγγράφεται, να επιλέξει εάν θα χρεώνεται αυτόματα (σύστημα επαναλαμβανόμενης χρέωσης) στη λήξη του διαστήματος της συνδρομής του, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάκοπη προβολή της δημόσιας αγγελίας του.

Οι επιπρόσθετες διαφημιστικές τοποθετήσεις της αγγελίας εντός της ιστοσελίδας (αρχική σελίδα / κορυφή αναζήτησης), μπορούν να πληρωθούν ομοίως με τους παραπάνω τρόπους πληρωμής. Η υπηρεσία επιπρόσθετης τοποθέτησης 30 ημερών, δεν παρέχει τη δυνατότητα συνδρομητικού μοντέλου αυτόματης ανανέωσης πληρωμής.

Όλες οι τιμές πακέτων συνδρομής και διαφημιστικών τοποθετήσεων περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τα πακέτα συνδρομής/ διαφημιστικών τοποθετήσεων, μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών. Τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομής βρίσκονται πάντα δημοσιευμένα στη σχετική σελίδα εγγραφής καθηγητών. Τα πακέτα διαφημιστικών τοποθετήσεων που αφορούν στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη, δεν είναι δημοσίως ορατά και είναι προσβάσιμα μόνο μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον τους.

Σε περίπτωση προσφοράς εγγραφής (πχ νέες εγγραφές κ.α.), τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη δε μπορούν να κάνουν χρήση της προσφοράς, αλλά ούτε και να επιβαρυνθούν από μεγαλύτερα κοστολόγια που ίσως προκύψουν κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρι το τέλος της ενεργής συνδρομής τους.

Σε περίπτωση προσφοράς των μελών δασκάλων (πχ ανανέωση, έκπτωση, παράταση κ.α.) τα μέλη θα ενημερωθούν με email σχετικά με τη τρέχουσα δυνατότητα και μέσω προωθητικών ενεργειών στα κανάλια προβολής της ιστοσελίδας.

Παραστατικά

Μετά τη πληρωμή βασικής συνδρομής ή διαφημιστικής τοποθέτησης, στην ενότητα παραστατικά εμφανίζονται οι ταυτότητες συναλλαγής, η ημερομηνία συναλλαγής και το σχετικό πακέτο που πληρώθηκε.

Οι συναλλασσόμενοι με την ιστοσελίδα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αντί για απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Για να εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο, οι συναλλασσόμενοι πρέπει εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη πληρωμή να αποστείλουν τα στοιχεία τιμολόγησης στη διεύθυνση email που αναφέρεται στη σχετική διαδικασία πληρωμής/ στο σχετικό παραστατικό προς πληρωμή.

Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποστέλλεται μέσω email στο εγγεγραμμένο πλέον μέλος δάσκαλο. Η αποστολή των παραστατικών πληρωμής γίνεται αυστηρά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ανάρτησης στο διαχειριστικό του κάθε μέλους διαθέσιμη προς κατέβασμα.

Πιστοποίηση

Μετά την δημιουργία αγγελίας του εκάστοτε δασκάλου, ενδέχεται να ζητηθούν αποδεικτικά των δηλωθέντων στοιχείων και πληροφοριών αναλόγως των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή.

Εντός του διαχειριστικού περιβάλλοντος, ο εκάστοτε δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τα αρχεία που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσεων του. Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, πτυχία κ.α. που καταχωρούνται, δεν είναι δημόσια ορατά και ο έλεγχός τους (για την ειδική σήμανση) μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ενεργής αγγελίας ή και πριν την δημόσια ανάρτηση αυτής από τον διαχειριστή.

Οι πιστοποιημένοι (πχ πτυχιούχοι) προβαλλόμενοι, χαίρουν ευκολότερης αναγνώρισης από τους επισκέπτες στα αποτελέσματα αναζήτησης των επισκεπτών με ειδική σήμανση πιστοποίησης.

Οι μη πιστοποιημένοι δάσκαλοι, κατά προσωπική δήλωση και με δική τους ευθύνη προς τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας, δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία τους ως δάσκαλοι ιδιαιτέρων μαθημάτων και η ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η ιστοσελίδα προσπαθεί να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των μελών της.

Εάν ένα μέλος επιθυμεί την ειδική σήμανση πιστοποίησης για την αγγελία του, και δεν έχει γίνει έλεγχος του επιπέδου γνώσεών του από τον διαχειριστή, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να αιτηθεί τη πιστοποίηση αφού έχει ανεβάσει στον ειδικό χώρο του διαχειριστικού περιβάλλοντος τα σχετικά αποδεικτικά αρχεία.

Υπαναχώρηση

Δυνατότητα υπαναχώρησης και επιστροφής της καταβληθείσας πληρωμής είτε για πακέτο προβολής είτε για διαφημιστική τοποθέτηση δεν είναι δυνατή, εάν έχει αποσταλεί το σχετικό νόμιμο παραστατικό πληρωμής στο μέλος δάσκαλο.

Πριν την ενεργοποίηση της αγγελίας και την αποστολή του παραστατικού πληρωμής, το εγγεγραμμένο μέλος οφείλει να δηλώσει την υπαναχώρησή του εγγράφως και εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το εκάστοτε εγγεγραμμένο μέλος, έχει δυνατότητα να ζητήσει την πλήρη διαγραφή της αγγελίας του ανά πάσα στιγμή και εντός του διαστήματος της ενεργής συνδρομής του.

Κατά τη διάρκεια της ενεργής συνδρομής, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη δασκάλους να απενεργοποιούν την δημόσια προβολή της αγγελίας τους (πχ λόγω φόρτου εργασίας ή αδυναμίας εξυπηρέτησης μαθητών) χωρίς ωστόσο συνεπάγοντας να επηρεάζουν/παρατείνουν το διάστημα της τρέχουσας ενεργής συνδρομής τους.

Στη περίπτωση αυτή (εθελούσιας απενεργοποίησης αγγελίας), δεν επιστρέφεται το αναλογικό αντίτιμο του χρονικού διαστήματος που η αγγελία παρέμεινε ανενεργή.

Σε περίπτωση που ένα μέλος έχει ζητήσει την απόσυρση/απόκρυψη της αγγελίας του με τη παρέμβαση του διαχειριστή, μπορεί να αιτηθεί με email την εκ νέου ενεργοποίηση της προβολής του, εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα της πληρωμένης ενεργής συνδρομής του.

Εάν ένα μέλος έχει απενεργοποιήσει την αγγελία του, ταυτόχρονα απενεργοποιούνται και οι σχετικές διαφημιστικές τοποθετήσεις που την αφορούν. Το χρονικό διάστημα και η λήξη της συνδρομής αγγελίας και το χρονικό διάστημα και η λήξη των διαφημιστικών τοποθετήσεων δεν επηρεάζονται από την ενεργοποίηση- απενεργοποίηση της αγγελίας.

Επικοινωνία

Τα εγγεγραμμένα μέλη συναινούν στην αποδοχή επικοινωνίας από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και από τον διαχειριστή της. Η επικοινωνία αυτή δύναται να είναι γραπτή μέσω φυσικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή και τηλεφωνική μέσω SMS ή κλήσεων.

Οι οποιεσδήποτε χρεώσεις επικοινωνίας μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν τον αποστολέα, σε σχέση με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που χρησιμοποιεί.

Για την επικοινωνία ανάμεσα σε μαθητές και δάσκαλους χρησιμοποιείται η φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα του εκάστοτε δασκάλου. Μόλις αποσταλεί το μήνυμα, ο δάσκαλος παραλαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη σχετική επικοινωνία και το μήνυμα καταχωρείται στα εισερχόμενα μηνύματα του διαχειριστικού περιβάλλοντός του.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας που καταχωρούν στοιχεία επικοινωνίας σε φόρμες επικοινωνίας, φόρμες σχολίων, πεδίο newsletter ή και αποστέλλουν email προς την ιστοσελίδα, συναινούν στην επικοινωνία από την ιστοσελίδα, τον διαχειριστή της και από τους δάσκαλους.

Για την μαζική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα μέλη και τους εγγεγραμμένους επισκέπτες (πχ newsletter, ενημερώσεις, προσφορές, καμπάνιες διαφημιστικές κ.α.) δύναται να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα email marketing (πχ Mailchimp), η οποία φέρει όλα τα χαρακτηριστικά νόμιμης επικοινωνίας (δυνατότητα απεγγραφής, στοιχεία επικοινωνούντος κ.α.) και ελέγχεται από τον διαχειριστή και τρίτους συνεργαζόμενους με την ιστοσελίδα πχ marketing agencies.

Σύνδεση

Τα μέλη δάσκαλοι, έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαχειριστικό περιβάλλον μετά την επιβεβαίωση της αρχικής εγγραφής τους ως χρήστες με επιβεβαιωθέν email.

Για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα, προτείνεται  στα μέλη να δηλώνουν και να χρησιμοποιούν δύσκολους/ πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης, ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των στοιχείων και των αρχείων τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Εντός του διαχειριστικού περιβάλλοντος , μπορούν τα μέλη να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης όσο συχνά επιθυμούν. Παράλληλα υπάρχει και σύστημα αυτοματοποιημένο που διαχειρίζεται τη περίπτωση απώλειας κωδικών πρόσβασης και επαναφοράς αυτών μέσα από τη διαδικασία «ξέχασα τον κωδικό μου»  στους συνδέσμους και αναδυόμενα παράθυρα σύνδεσης μελών.

Τα μέλη παραμένουν συνδεδεμένα για να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο διαχειριστικό τους περιβάλλον, μετά τη πρώτη σύνδεσή τους, έως ότου αποσυνδεθούν χειροκίνητα επιλέγοντας «αποσύνδεση».

Διαχειριστικό

Τα συνδεδεμένα μέλη δάσκαλοι στην ιστοσελίδα, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικά διαμορφωμένο διαχειριστικό περιβάλλον.

Στην κεντρική σελίδα του διαχειριστικού (και σε όλες τις εσωτερικές ενότητες αυτού) παρατίθεται πλήρες μενού πλοήγησης ανάμεσα σε Διαχείριση – Στοιχεία – Πρόσβαση – Αγγελία – Αρχεία – Μηνύματα – Κριτικές – Παραστατικά – Προώθηση.

 • Στη διαχείριση, φαίνεται η κατάσταση της συνδρομής με τη δυνατότητα απενεργοποίησης της αγγελίας και παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για προβολές, κριτικές και μηνύματα με τα αντίστοιχα γραφήματα αν μήνα.
 • Στα στοιχεία, καταγράφονται τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου μέλους, όπως και τα social media αυτού.
 • Στη πρόσβαση, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κωδίκων πρόσβασης του εκάστοτε μέλους.
 • Στην αγγελία είναι συγκεντρωμένα (με συνεπτυγμένο υπο-μενού) όλων των στοιχείων της αγγελίας του μέλους (media – κείμενα – πληροφορίες διδασκαλίας – διαθεσιμότητα – μαθήματα με τιμές – περιοχές)
 • Στα αρχεία, αποθηκεύονται η προϋπηρεσία/εμπειρία του μέλους υπό τη μορφή επισυνημμένου αρχείου, καθώς και τα πτυχία, βεβαιώσεις και πάσης φύσεως αποδεικτικά γνώσεων, που αποτελούν και τη προϋπόθεση πιστοποίησης του εκάστοτε μέλους. Σημειώνεται πως το αρχείο προϋπηρεσίας /εμπειρίας διδασκαλίας είναι ορατό δημόσια μέσα από αναδυόμενο παράθυρο στην αγγελία του μέλους, ενώ τα προσωπικά του πτυχία και αποδεικτικά είναι αυστηρά για εσωτερική χρήση.
 • Στα μηνύματα, καταγράφονται αναλυτικά οι επικοινωνίες που λαμβάνει το εγγεγραμμένο μέλος ανά επικοινωνούντα μαθητή, μαζί με τα στοιχεία που συνοδεύουν την επικοινωνία του ενδιαφερομένου. Τα ληφθέντα μηνύματα δεν δημοσιεύονται ούτε ως προς το πλήθος ούτε ως προς το περιεχόμενό τους.
 • Στις κριτικές, καταχωρούνται όλες οι κριτικές που λαμβάνει το μέλος δάσκαλος από επισκεπτες μαθητές της ιστοσελίδας. Τονίζεται πως οι κριτικές δεν είναι εμφανείς στη δημόσια αγγελία εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
 • Στα παραστατικά, καταχωρούνται όλα τα παραστατικά συνδρομών και διαφημίσεων του μέλους, μαζί με τη ταυτότητα συναλλαγής, και τη διακριτική τους ονομασία.
 • Στη καρτέλα προώθηση, προστίθενται και εμφανίζονται οι επί πληρωμή προαιρετικές διαφημιστικές τοποθετήσεις μαζί με τα χαρακτηριστικά τους (χρονικό διάστημα, χώρος τοποθέτησης, ταυτότητα συναλλαγής, υπόλοιπο προβολής).

Μεσολάβηση

Δηλώνεται ρητά, ότι η ιστοσελίδα δε συμμετέχει στη συνεννόηση του ενδιαφερόμενου μαθητή και του προβαλλομένου δασκάλου μέλους και δε παρεμβάλλεται στις μετέπειτα μεταξύ τους συμφωνίες. Η επικοινωνία και οι συμφωνίες των δυο μερών γίνεται αυστηρά με δική τους ευθύνη.

Ο ρόλος της ιστοσελίδας είναι αμιγώς διαφημιστικός για τα μέλη της και ουσιαστικά σταματάει, όταν φέρει σε επαφή τα δύο μέρη μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα δασκάλου.

Για το παρεχόμενο ιδιαίτερο ή ομαδικό μάθημα που θα είναι προϊόν συμφωνίας των μερών, η ιστοσελίδα δε χρεώνει καμία προμήθεια και δεν αξιώνει καμία αμοιβή, πέραν της προβολής αγγελίας ή και της διαφημιστικής τοποθέτησης του δασκάλου.

Χορηγίες

Στο πλαίσιο υποστήριξης συνεργασιών, χορηγών, και άλλων επιχειρήσεων η ιστοσελίδα δύναται να διαθέσει συγκεκριμένους χώρους ειδικής προβολής.

Το κόστος διάθεσης διαφημιστικού χώρου και χρόνου στην ιστοσελίδα, καθορίζεται σε σχέση με τη τοποθέτηση, το μέγεθος και τη διάρκεια, και αποτελεί προϊόν συνεννόησης ανάμεσα σε διαχειριστή και ενδιαφερόμενη επιχείρηση, και  δεν είναι τυποποιημένο ή προ-κοστολογημένο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/συνεργασία μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στο επίσημο email της ιστοσελίδας για επικοινωνία με τον διαχειριστή. Δηλώνεται ρητά ότι διαφημιζόμενοι, χορηγοί κτλ. μπορούν να είναι αυστηρά και μονό συναφείς επιχειρήσεις με το αντικείμενο της εκπαίδευσης (πχ φροντιστήρια, καθηγητές, βιβλιοπωλεία, εκπαιδευτήρια κτλ.).

Σύνδεσμοι

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας εκτός και εάν αναφέρεται ως πηγή με ενεργό σύνδεσμο.

Επιτρέπεται η από τρίτους χρήση εισερχομένου συνδέσμου ιστοτόπου που οδηγούν στην ιστοσελίδα, με τη προϋπόθεση να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο διαχειριστής τη τρίτη ιστοσελίδα.

Επίσης, τα προβαλλόμενα μέλη τα οποία έχουν επαγγελματική ή προσωπική ιστοσελίδα, δύναται να παραχωρήσουν σύνδεσμο προς την παρούσα ιστοσελίδα είτε με χρήση απλού συνδέσμου, είτε με το λογότυπο της ιστοσελίδας, είτε με κάποια συναφή με το αντικείμενο της ιστοσελίδας λέξη (π.χ. ιδιαίτερα, μαθήματα, καθηγητής, μάθημα, κ.α.).

Κοινωνικά Μέσα

Στα πλαίσια ολοκληρωμένης εικόνας της ιστοσελίδας, έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη σελίδα Facebook/ Instagram και κανάλι YouTube. Η διαχείριση των προαναφερόμενων μέσων δικτύωσης γίνεται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας και συνεργαζόμενα marketing agencies με σχετική παραχώρηση αδείας.

Οι όροι χρήσης και οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία των παραπάνω μέσω κοινωνικής δικτύωσης και προβολής της ιστοσελίδας, πέρα από αυτούς που οι επιμέρους πλατφόρμες ορίζουν, είναι ίδιοι με αυτούς που ορίζονται στο παρόν κείμενο.

Περιεχόμενο

Οι χρήστες/ επισκέπτες και μέλη της ιστοσελίδας οφείλουν να τηρούν όλους τους κανονισμούς που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των κειμένων, των παρουσιάσεων, των αρχείων, των διευθύνσεων, των συνδέσμων, του λογισμικού και των διαφημίσεων ανήκει στους δημιουργούς του, οι οποίοι προστατεύονται από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Νόμους και διατάξεις.

Οι προβαλλόμενοι καθηγητές στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δημοσίευση των αγγελιών τους για διαφημιστικό σκοπό και με τρόπο προβολής που ο διαχειριστής της ιστοσελίδας κρίνει ότι εξυπηρετεί το σκοπό της ιστοσελίδας, χωρίς να παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Οι αναρτημένες αγγελίες υπόκεινται σε έλεγχο πριν τη δημοσίευση, από τον διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των δηλωμένων στοιχείων του αιτούντος, ο σεβασμός των επισκεπτών και των άλλων μελών, η ομαλή λειτουργία της και η ίση μεταχείριση προβολής απέναντι στα εγγεγραμμένα μέλη με όμοια χαρακτηριστικά συνδρομής.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων της σελίδας για προβολή και διαφήμιση, σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή του περιεχομένου και των νόμιμων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη

Η χρήση της ιστοσελίδας απαγορεύεται σε ανηλίκους, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Επίσης, απαγορεύεται η πολλαπλή προβολή ενός μέλους χωρίς την έγκριση του διαχειριστή, ή οι παραπομπές χωρίς έγκριση σε εξωτερικούς ιστοτόπους. Σε κάθε περίπτωση, οι σύνδεσμοι ελέγχονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το διαχειριστή για το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν.

Κάθε χρήστης ή μέλος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αναρτήσεις, σχόλια, δημοσιεύσεις και ενέργειές του. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για τη δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη.

Επίσης, απαγορεύεται το περιεχόμενο που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση.

Επίσης, αποκλείεται η χρήση ή ανάρτηση περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, που παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με χρήστες ή μέλη.

Η χρήση και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα γίνεται αυστηρά με ευθύνη των χρηστών. Ο διαχειριστής της σελίδας, δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια / ζημιά / βλάβη (άμεση ή έμμεση) που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης ή τα μέλη από τη χρήση / πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου που αντιβαίνει στα παραπάνω και το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη από την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της. Ο διαχειριστής έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα έναντι των χρηστών που παραβιάζουν τους όρους χρήσης ή προκαλούν βλάβη στα συστήματα, τη λειτουργία και το όνομα της ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Η συνδεσιμότητα της ιστοσελίδας με άλλους ιστοτόπους δε συνεπάγεται και την ανάληψη ευθύνης από ενδεχόμενη απώλεια / βλάβη / ζημιά των επισκεπτών ή μελών της. Η παρούσα ιστοσελίδα συνδέεται και παραπέμπει σε τρίτους ιστοτόπους και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση αυτών.

Η ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη στην κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή σφετερισμού μέρους του περιεχομένου αυτής ή την παραπλάνηση του κοινού από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας.

Ενημερώσεις

Η ιστοσελίδα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, ενημερώνει και βελτιώνει τις υπηρεσίες της σε τακτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό θα ανανεώνει και το παρόν κείμενο όρων. Σας συστήνουμε να ελέγχετε το παρόν κείμενο όρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο όρων χρήσης και λειτουργίας.

Οι όροι τροποποιούνται ανά διαστήματα χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών και μελών. Δεν ενημερώνουμε ατομικά ή σε τακτική χρονική βάση τους χρήστες για αυτές τις αλλαγές.

Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγχει τους όρους και τις πολιτικές της ιστοσελίδας και εάν συμφωνεί να συνεχίζει τη πλοήγησή του. Σε εμφανή σημεία της ιστοσελίδας, εάν κρίνεται απαραίτητη η συναίνεση χρήστη, επισυνάπτεται σύνδεσμος προς το παρόν κείμενο προς συμμόρφωση πριν τη χρήση/ πλοήγηση.

Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2023